Home » Dil və mədəniyyət by Ağamusa Axundov
Dil və mədəniyyət Ağamusa Axundov

Dil və mədəniyyət

Ağamusa Axundov

Published 1992
ISBN :
Paperback
189 pages
Enter the sum

 About the Book 

Filologiya elmləri doktoru, professor Ağamusa Axundovun Dil və mədəniyyət kitabında nitq mədəniyyətinin nəzəri və təcrübi məsələləri təhlil edilir. Dilimizin fonetik, leksik, qrammatik normaları elmi-kütləvi üslubda aydınlaşdırılır.